Ośrodek Zdrowia

LATOS

Zakład Opieki Zdrowotnej Marcjan Latos 
realizujący 
Program rehabilitacji leczniczej w przewlekłych chorobach kości i stawów oraz mięśni 
w gm. Bobrowniki i powiecie będzińskim 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” 
(Europejski Fundusz Społeczny)

ZAPRASZA NA BEZPŁATNĄ REHABILITACJĘ realizowaną w Mierzęcicach ul. Wolności 137

Osoby kwalifikujące się: 
- kobiety (w wieku 50-59 lat)
- mężczyźni (w wieku 50-64 lat)
- aktywni zawodowo lub deklarujący gotowość do podjęcia zatrudnienia
- chorujące przewlekle na układ mięśniowy lub kostno-stawowy
- zamieszkujące na terenie woj. śląskiego

Kompleksowa rehabilitacja obejmuje: 
- wizyty lekarskie u lekarza specjalisty w dziennie rehabilitacji,
- porady fizjoterapeutyczne,
- zabiegi według Indywidualnego Programu Rehabilitacji (IPR) dostosowanego do stanu zdrowia pacjenta oraz zakresu potrzeb w tym kinezyterapia, masaże, ćwiczenia indywidualne, zabiegi fizykoterapeutyczne,
- działania edukacyjne (dotyczące prawidłowego odżywiania, stylu życia, gimnastyki)

Jeszcze przyjmujemy zapisy osób zainteresowanych tel. (32) 288 70 45 wew. 27 lub 28 

- Cele projektu i planowane efekty: Celem projektu jest zwiększenie dostępu dla 900 os.(450 kobiet w wieku 50-59 lat oraz 450 mężczyzn w wieku 50-64 lat) z województwa śląskiego, do rehabilitacji i profilaktyki przewlekłych chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego oraz do edukacji zdrowotnej, co ma się przyczynić do wydłużenia lub przywrócenia aktywności zawodowej, a także podniesienia kwalifikacji 8 osób personelu medycznego. 
- Wartość projektu 1 519 934,40 zł 
- Wkład Funduszy Europejskich 1 291 944,24 zł